Zgoda

ZGODA - FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Dane osobowe ulegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres e-mail.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma Dj Smile Pacholik Marek, Regon: 367421237, NIP: 8512844202, adres siedziby: ul. Bankowa 22A lok. 6, 72-009 Police.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Pani/Pana życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
    Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  8. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Administrator Danych Osobowych.